هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

همتی Smallاحمد همتی در گفتگو با سمنان امروز:
بودجه سنواتی باید مبنای علمی‌تری داشته‌ باشد

احمد همتی، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در خصوص ایرادات وارد بر بودجه‌بندی‌ها، مواردی را مطرح‌کرد که در ذیل می‌آید:

سالیان زیادی است که پس از انقلاب، بودجه‌ریزی می‌شود و در بررسی‌ها سه ایراد اساسی در بودجه‌ریزی سنواتی می‌توان یافت. یکی از ایراداتی که بر بودجه‌ریزی سالیانه وارداست عدم تطبیق دقیق بودجه‌های تعیین‌شده با برنامه‌های پنج‌ساله است. بطوری‌که در بودجه‌های سالیانه، چارچو‌ب‌هایی که در برنامه5ساله تدوین می‌شود، آنطور که باید و شاید دیده نشده‌است. 

ایراد دیگر در این خصوص، بودجه‌بندی‌ها بدون لحاظ مبنای آمایش سرزمین ‌است. به‌گونه‌ای که در پیش‌بینی بودجه، مبنایی که نشانگر اولویت کارها در هر اقلیم باشد، را شاهد نیستیم. متاسفانه اکنون پس از گذشت نزدیک به چهل سال، بحث آمایش سرزمینی مغفول مانده‌است و حتی بودجه سال 97 هم بر این مبنا بسته نخواهدشد.
ایراد دیگر وارده بر بودجه‌‌بندی‌ها، مبتنی نبودن عملکرد در بودجه‌ریزی‌‌ها است. در سال‌های پیش، بدون لحاظ کردن عملکرد هر دستگاه و نیز برنامه‌های پیش‌رو، بودجه‌ها را درصدی بیشتر از بودجه سال گذشته در نظر می‌گرفتند. با توجه به این موارد تلاش می‌شود میزان زیادی از ایرادات وارده در بودجه سال 97 اصلاح‌شود. . بودجه سنواتی باید مبنای علمی‌تری داشته و مبتنی بر عملکرد باشد. بدین شکل که هر سازمان و نهادی بسته های عملکردی را تعریف و بر مبنای آن، بودجه را تعریف کند.
همچنین با اتمام آمایش سرزمینی که در حال حاضر، مراحل انتهایی را طی می‌کند، بودجه‌بندی سال 97 بسیار علمی‌تر خواهدبود. با جمیع این موارد و رفع ایرادات وارده ، امیداست از ریخت و پاش‌های بودجه‌ای در کشور جلوگیری و از کسری احتمالی بودجه در اواخر سال، پیشگیری شود.

Back to Top

Template Design:Dima Group