هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

علم

علم در خدمت صلح و توسعه

در سال ٢٠٠١ سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد(يونسكو) روز ٢٠ آبان را روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه نام‌گذاري كرده است.

 

تا اين رويداد سالانه نقطه شروعي باشد براي همكاري كشورهاي عضو در نقاط مختلف دنيا در جهت پيشبرد اهداف مشترك از قبيل افزايش توجه مردم به نقش علم در جامعه بشر، تبادل دانش و علوم و فنون نوين در بين كشورها، ايجاد بستر مناسب صلح در مسير توجه به علم و فناوری آشنايي و بهره گيري آحاد جامعه از ثمرات علم در زندگي روزمره‌شان يا به عبارت ساده‌تر هدف اصلي اين سازمان ايجاد تفكر صلح در حوزه علم در اذهان بشر بوده است تا روز جهاني علم اين فرصت را فراهم كند كه با تأكيد بر آن به جامعه‌اي نزديك به حالت ايده‌آل برسيم.
بررسي بيشتر چرايي و چگونگي اين امر ما را به تفكر عميق درحوزه واژگان صلح و توسعه وا مي‌دارد چرا كه صلح و توسعه از مفاهيم مهم جوامع بشري‌اند.كه عموماً آن ها را بر حسب شرايط دستخوش تغييرات قرار مي‌دهند،در حاليكه بايد از آن‌ها در همان بعد معناي ذاتيشان بهره برد،صلح را نمي‌شود براي هركشوري وابسته به شرايط آن كشور تعريف كرد، بلكه صلح اگر بخواهد در مسير توجه به علم باشد بايد داراي شرايط يك مديريت ملي سازنده و حل و فصل اختلافات و ايجاد هماهنگي در روابط ميان بخش‌هاي مختلف جوامع انساني باشد،تا براي مردم فضاي آرامش،رفاه و زندگي مطلوب و پايدار را به ارمغان بياورد.
از طرفي ديگر درك واژه جامعه توسعه يافته زماني محقق ميشود كه علم و ذات وجودي‌اش و نحوه استفاده از آن در اذهان مردم جامعه رسوخ كرده و تفكرات علمي در جامعه بارور شده باشد ساده‌تر بگوئيم آن جامعه‌اي توسعه يافته خوانده ميشودكه ارتباط علم با مردم به خوبي برقرار شده باشد.
چرا كه همين مردم هستند كه مكتشفان علوم، سياستمداران سازماندهي كننده علوم و محققان به اجرا در آورنده علوم را تشكيل مي‌دهند.
علمي كه خداوند بر ما وديعه كرده و در اختيار انسان قرار داده است تا آن را با قدرت تعقلش به سرانجام مطلوب برساند، بايد در مسير ساماندهي و تعالي‌بخشي؛ اقتصاد،فرهنگ،صنعت و سياست و با بهره‌گيري از پشتوانه صلح باشد تا اين امانت بارور شده بتواند خودش را پيدا كرده و موجبات توسعه و رفاه عمومي را فراهم كند،چرا كه علم و فناوري هاي نوين اگر نتوانند دردي از مردم را درمان كنند قطع به يقين مسيري اشتباه و خانمان‌سوز را دنبال كرده اند.
به همين علت نگاهي گذرا به سير جامعه جهاني و وضعيت بحراني كنوني آن كه تماماً برگرفته از طمع و بي‌اخلاقي‌هاي كشورهاي قدرت طلب در باب منابع مالي،سرمايه اي و انساني مي باشد،برهمگان آشكار مي سازد كه سرچشمه تمامي جنگ‌هاي رخ داده اين است كه بي‌عدالتي و بي‌اخلاقي پل ارتباطي حيات‌بخش علم و توسعه را كه صلح باشد هدف قرار داده و مسير اين پل را به سمت نفس حيواني و اهداف شوم انسان مي كشاند.

نمونه هاي عيني و تاريخي براي ما گواهان خوبي هستند كه ثابت كنند قدرت و سلطه سير تكامل دانش اتمي را كه در دستان دانشمنداني چون رادرفورد و شرودينگر جان دوباره گرفت تا خدمتگزار بشريت باشد و موجبات سرعت بخشي به آرامششان را فراهم كند به سمت ادوات سنگين چون موشك و اسلحه و توپ سوق داد،تا بشر مسير وارونه پيشرفت را طي كند و زمينه ساز غني شدن و كلاهك شدن و بر سر مردم بي گناه خالي شدن شود و سبب رويش سياستمداراني شود كه آن سر دنيا بنشينند و گمان كنند عقل‌كل و كدخداي جهان‌اند و در اتاق هاي فكر پوچشان طرح خاورميانه بزرگ را بچينند،جنگ راه بيندازند و از خون هاي ريخته شده جنگ بمكند تا زيست ممكن شوند.
و با استفاده از علم عاري از خرد،در اين وانفساي جنگ افروزي سلاح‌هايشان را به هم پيمان‌هايشان بفروشند،نفت يكي ديگر را چپاول كنند،معادن الماس ديگري را صاحب شوند،اقتصاد‌ها را فلج كنند و مردمان آن‌ها را آواره و نسل در نسلشان را نابود نمايند..
اينجاست كه ترويج كنندگان علم براي صلح و توسعه مي‌بايست به شناخت ساختارهاي جوامع انساني پرداخته و طي برنامه هاي دراز مدت به صورت راهبردي دست در دست سياستگزاران حوزه علم ارتباط علم_صلح و توسعه را برقرار كرده تا هرچه سريعتر با بهره‌گيري از علم در سايه صلح و آرامش به توسعه پايدار در رفع نيازها و چالش‌هاي زندگي فردي و اجتماعي دست پيدا كنيم.

Back to Top

Template Design:Dima Group