هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

169 5

مثبت‌اندیشی را به جامعه ایران بازگردانیم

 

 

در بسیاری از مراودات اجتماعی با افراد، آنان را مثبت‌نگر و یا منفی‌نگر می‌یابیم. اما نگاه به این مقوله از این نظر حائز اهمیت است که هر پدیده‌ای در ارتباط با جامعه بوده و اثراتی بر آن خواهدگذاشت. از منظر روانشناسی فردی، مثبت‌نگری تعریفی خاص دارد که در مجموع موفقیت‌هایی را برای فرد به ارمغان می‌آورد اما اگر مثبت‌نگری در مجموع جامعه وجود نداشته‌باشد آن‌گاه جامعه دچار خسران‌هایی خواهدشد که سال‌ها اثرات آن برجای خواهدماند.

مثبت‌نگری از دیدگاه جامعه‌شناسی
از منظر جامعه‌شناسان تعامل آرام و بدون مشکل با محیط اجتماعی منجر به مثبت‌نگری خواهدشد. همچنین به دنبال این روند، احساساتی همچون اعتماد و اطمینان خاطر، رضایت‌مندی و خوشبینی نیز در فرد ایجاد خواهدشد. در جواع مثبت‌نگر وفاق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، طراوت اجتماعی و زندگی انجمنی بسیار پررنگ بوده و از آنجا که سرمایه‌ای عاطفی است، هزینه‌های کنترل و نظارت رسمی را کاهش داده و بر اساس رضایت‌مندی افراد از جامعه و نیز اطمینان خاطرشان رفتارهایشان بر اساس هنجارهای اجتماعی و برابر با ارزش‌ها تعریف می‌شود.
به تعریف و تعبیر جامعه‌شناسان، مثبت‌نگری در اجتماع یک پدیده و سرمایه است که از این طریق زایش انرژی و عواطف مثبت از شخصی به شخص دیگر اتفاق می‌افتد و این‌گونه عواطف مثبت تازه‌ای تولید و منتشر می‌شود.

 

جامعه و پرورش افکار مثبت
اگر به تعاریف روانشناسان بازگردیم مثبت‌اندیشی از فرد آغاز می‌شود اما از دیدگاه جامعه شناسانه، حاصل مثبت‌اندیشی در تجربه جمعی فرد که در فرآیند تعامل اجتماعی شکل می‌گیرد دیده می‌شود هرچند نقطه آغازین را خود فرد در نظر بگیریم.
جوامع مختلف با عنایت به فرهنگ‌های گوناگونی که دارند از درجات متفاوتی از مثبت‌اندیشی و یا به تعبیری مخالف منفی‌نگری برخوردار هستند. افراد در مواجهه با پلیدی‌ها و افکار منفی تحت تأثیر قرارگرفته و رفتار را فراگرفته و در جوامع از خود بروز می‌دهند. در تعریفی عنوان می‌شود امنیت بالای یک جامعه در گرو نگاه مثبت افراد آن جامعه به مسائل و رخدادهای فردی و جمعی است. در چنین جامعه‌ای فرد با مبت‌نگری به امور و اتفاقات موجبات آرامش روحی و روانی خود شده و از تصویرسازی منفی و سلب آرامش خود دوری می‌کند.
در نگاه کلان و از دیدگاه جامعه شناسی پدیده‌های رفتاری تأثیراتی در جامعه خواهندگذاشت و رفتارهایی که جامعه را متأثر از خود نسازد به زودی فراموش خواهدشد. در جوامع مثبت‌نگر شخص در مواقع انجام امور، به تأیید و یا طرد دیگران توجهی نداشته و به رضایت عملی خود بیش از هر چیز دیگر می‌اندیشد.
البته هنگامی چنین عملی مثبت‌اندیشی تلقی خواهدشد که فرد خود را یک طرف معامله نداند که به دنبال منافع مالی باشد.
در تحقیقات انجام‌شده، مشخص گردیده‌است که هنگامی‌که ارزش‌های قومی و قبیله‌ای در جامعه‌ای در اولویت قراربگیرد رفتارهای افراد بر اساس کسب تأئید و رضایت اطرافیان بوده و به اعتلای جامعه کم‌تر اندیشیده می‌شود. در مجموع در خصوص چنین جوامعی عنوان می‌شود در بلندمدت از لحاظ اجتماعی همبستگی کم‌رنگ شده و دیکتاتوری بر آنها مستولی خواهدشد.

 

جامعه ایران مثبت‌اندیش است؟
با توجه به موارد فوق‌الذکر و رفتارها و کنش‌هایی که در جامعه شاهد هستیم می‌توان گفت رفتارهای بیشتر ما و یا به تعبیری دیگر اساس رفتارها بر مبنای پیشرفت و اعتلای جامعه نبوده و بیشتر به دنبال کسب تأئید هستیم. البته این رفتارها ریشه‌هایی بس کهن در فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم دارد. این منفی‌نگری تا بدانجا پیشرفت داشته‌است که افراد مثبت‌نگر نیز در نگاه اول به نظر مذموم و وصله‌ای در جامعه به نظر می‌آیند.

 

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت‌شو
این ضرب‌المثل را بسیاری از ما هنگامی که به نظرمان عملی حتی هنگامی که در چارچوب‌های اخلاقی نیز جایگاهی ندارد بر زبان می‌رانیم تا کنش خود را این‌گونه توجیه نماییم. با استناد به این مثل، سعی در حرکت در راهی داریم تا بتوانیم مورد تأئید قراربگیریم و در برخی مواقع حتی حاضریم برای عدم طرد از سوی جمع، حق و حقیقت را نیز زیر پای بگذاریم. این همراهی‌ها با جمع، حتی ممکن است نابودی کل جامعه را در پی داشته‌باشد. همرنگ شدن با جماعتی که چارچوب‌های اخلاقی و ارزشی را لحاظ نمی‌کند و معاملات زودگذر جایگزین ارزش‌های اخلاقی گردیده‌اند. هنگامی که این هجمه به سوی افراد می‌رود یا همرنگ جماعت‌شدن را برمی‌گزینند و یا اینکه دچار یأس و ناامیدی شده و برخی نیز با صلابت سعی دارند تا روح مثبت اندیشی را در جامعه زنده نگاه‌دارند. برخی نیز با مشاهده چنین کنش‌هایی خود را از جامعه کنده و به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر هستند.

 

تقویت مثبت‌اندیشی در جامعه
رواج یک پدیده مذموم همه افراد آن جامعه را تحت تأثیر قرار خواهدداد. اما افراد نونهال و نوجوان بیشتر در معرض این آسیب هستند. کودکان از خانواده‌ها آموزش می‌گیرند و تحت تأثیر خانواده خود مثبت اندیشی و یا منفی نگری در آنها درونی می‌شود. خانواده نیز یک نهاد زیر مجموعه جامعه است که در مواجهه با منفی‌گرایی‌ها، این رفتارها را از خود بروز می‌دهد. مثبت اندیشی حاصل تدبیر یک شخص و یا نهاد نیست بلکه حاصل عملکرد بخش‌های مختلف جامعه است و ریشه‌اش در جامعه و فرهنگ آن مستتر است. افراد و جوامع در عرض یکدیگر نبوده و بر هم اثرگذار و از هم تأثیرپذیرند. در معاملات بین افراد و جامعه افکار مثبت و یا منفی شکل می‌گیرد. هنگامی که احساس عدم موفقیت و نرسیدن به آرزوها با ناامیدی و بدبینی توأم شود، مانعی برای پیشرفت مثبت‌نگری خواهدشد.
البته در مقابل ایمان و آموزه‌های دینی را دارای نقش ارزنده‌ای برای مثبت‌اندیشی عنوان می‌کنند.
مثبت‌اندیشی دیرزمانی است که در بین ایرانیان بسیار کمرنگ جلوه می‌کند و آگاهی و همت مردم در این خصوص می‌تواند راه‌گشا باشد. جامعه از تک‌تک ما تشکیل شده و اگر از خود شروع کنیم آنگاه جامعه نیز ساخته خواهدشد. دید مثبت ما به خود باعث می‌شود تا دیدگاه‌های دیگران نیز مثبت شود و مزایای مثبت‌اندیشی و دیدگاه‌های مثبت به سمت ما سرازیرشود.

انتهای پیام /  *

Back to Top

Template Design:Dima Group